Vastuvõtt

https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2022/08/2-01.png

Muusikahuvilisi kooliealisi lapsi võetakse PÕHIÕPPESSE õppima alates 7. eluaastast.

SISSEASTUMISE KONSULTATSIOONID 3.-4. juunil 2024

SISSEASTUMINE 5. juunil 2024

Kirja saab panna SIIN:

Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:

https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2023/08/Kuulmist.png
https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2023/08/viisipidamist.png
https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2023/08/muusikalist_malu.png
https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2023/08/Rutmitunnet.png
https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2023/08/harmooniataju.png

Omalt poolt tuleb ette valmistada alltoodud laulude valikust esimene salm. Muud muusikalist ettevalmistust sisseastuja ei vaja, piisab kooli poolt korraldatud konsultatsioonist.

SOOLOLAULU ootame muusikahuvilisi lapsi alates 7. eluaastast.

Vastuvõtt musikaalsuskatsete ja ettelaulmise alusel kevadel 2023.

RÜTMIMUUSIKA OSAKONDA ASTUMINE

Rütmimuusika osakonda astuja peab olema eelnevalt lõpetanud muusikakooli noorema astme või valdama oma instrumenti vastaval tasemel. Väjaspoolt Pärnu muusikakooli õppima asuda soovijatele tehakse taseme määramiseks individuaalsed katsed.

ETTEVALMISTUSKLASSI oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi.

Taotlusi ettevalmistusosakonda saab esitada läbi Pärnu Haridusasutuste infosüsteemi  ARNO alates septembrist.
Võimaluse korral saab liituda õppeaasta jooksul. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7-aastase lapse vanema taotlusest.
Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.