Hoolekogu

https://muusikakool.ee/wp-content/uploads/2022/08/2-01.png

Pärnu Linnavalitsuse 31.10.2022 korraldusega nr 703 kinnitati Pärnu Muusikakooli hoolekogu uus koosseis:

Olav Karulin kooli pidaja,
Merike Saks lastevanemate esindaja,
Piia Vares lastevanemate esindaja,
Piret Unn lastevanemate esindaja,
Jaanika Karjus õpilaste esindaja,
Elo Kalda õpetajate esindaja,
Marika Kapp õpetajate esindaja,
Marika Pärk toetava organisatsiooni esindaja (Pärnu Kontserdimaja).