Õppetasud

2023/2024. õppeaastal

on õppetasu Pärnu Muusikakooli põhiosakonnas 72,50 eurot
ning muusikalise eelõppe osakonnas 43,50 eurot kuus
(Õppekoha arvestuslik maksumus kuus, mille tasub kohalik omavalitsus, on 232 eurot).