Õppetasud

2022/2023. õppeaastal

on õppetasu Pärnu Muusikakooli põhiosakonnas 65,40 eurot
ning muusikalise eelõppe osakonnas 39,20 eurot kuus
(Õppekoha arvestuslik maksumus kuus, mille tasub kohalik omavalitsus, on 232 eurot).