Ettevalmistusklass

Ettevalmistusosakonda oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Taotlusi ettevalmistusosakonda saab esitada läbi Pärnu Haridusasutuste infosüsteemi alates septembrist https://arno.parnu.ee/. Võimaluse korral saab liituda õppeaasta jooksul. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7-aastase lapse vanema taotlusest. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.