Elo Kalda kandleõpilaste jõulukontsert sessiooniruumis